PANIE, CHROŃ MNIE OD PRZYJACIÓŁ!

Z WROGAMI SOBIE PORADZĘ.

A.J.Richelieu