Pragnę poinformować miłych moich czytelników/i/czki o  spotkaniu autorskim, ktore odbędzie się dn. 14 czerwca 2012r. o godz 14.00, w Bytomiu, w filii katowickiej Biblioteki Pedagogicznej.